Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF SØNDAGS-BOGEN

Mine Tilhørere i
Vor Frelsers Kirke
kiærligst tilegnet.