Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF SØNDAGS-BOGEN

Som Prøver af Søndagsbogen meddeles her en Præken paa Kirkens Nytaarsdag og paa hver af de store Højtider.