Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF SØNDAGS-BOGEN

Søndags-Bogen udkom i 2. Udgave 1860.