Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF SØNDAGS-BOGEN

Glædelig Fest! glædelig Fest! en glædelig Jul og et lyksaligt Nyaar!