Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF SØNDAGS-BOGEN

Christ stod op af Døde,
Og frelste os alle af Møde,
Thi ville vi alle være glad,
Og love vor Herre i allen Stad!
Kyrie eleis!