Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF SØNDAGS-BOGEN

Var han ikke opstanden,
Al Verden var forgangen,
Men efter han opstanden er,
Saa love vi Gud vor Herre kiær!
Kyrie eleis!