Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF SØNDAGS-BOGEN

O, kiæreste Sjæl, op at vaage!
Thi Dødens og Helvedes Taage
Ved Jesu Død alt er forsvundet,
Og Seieren evig er vundet!