Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF KRØNIKE-RIIM

End gaaer der om al Verden Ry
Af Børnenes Bedrifter,
Af Skjalde-Sang i høien Sky,
Og tankefulde Skrifter!