Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF KRØNIKE-RIIM

Blandt mine mange kloge Mænd,
Som Stjerner To mon tindre:
Vær Sokrates og Platos Ven,
Dog Sandheds ei desmindre!