Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF KRØNIKE-RIIM

Vel op de randt af fælles Rod,
Som Dorer og Ioner,
Men fremmed før end fælles Blod
Medbeilere forsoner!