Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF KRØNIKE-RIIM

Med Perserne paa Liv og Død
Som Løver streed de Begge,
Spartaneren dog Æren nød,
At han stod bedst for Egge!