Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF KRØNIKE-RIIM

Vist ved den gamle Retter-Gang
Athen ei tabde Sagen,
Veltalenhed og Kløgt og Sang
Der spurgde kiækt om Magen;