Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF KRØNIKE-RIIM

Fuldlænge under Tyrke-Band
Jeg visnet laae og øde,
Det dønner høit dog over Strand,
At jeg staaer op af Døde!