Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF KRØNIKE-RIIM

Mainotten er end Tyrkens Gru,
Hvor Spartas Grund man søger,
Oplive kan maaskee endnu
Hans Mund Athenens Bøger!