Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF KRØNIKE-RIIM

Ja, meer end dem: hans Breve med,
Som Alter-Flammen tændte
Paa Græker-Aandens Offer-Sted,
For Gud, den Ubekiendte!