Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF NORGES KONGE-KRØNIKE

1 Sigter til N. Wergelands Bog med denne Titel.