Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF NORGES KONGE-KRØNIKE

Alt som vi peged,
Kiæmperne leged,
Vel har vi styret paa Val;
Helten har vundet,
Kongen er fundet,
Sædet ham bier i Sal!