Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra SAXOS MINDE

DETTE Digt er trykt (uden Overskrift) foran Tredie Deel afDanmarks Krønike (1822). Det blev optrykt med Overskriften Saxos Minde og med faa Ændringer i Nordiske Smaadigte (1838) Side 278-84, hvor dog de to sidste Vers er udeladte.Se Poet. Skr. V. 29.