Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra SAXOS MINDE

Derfor maa Dannemarks Helte og finde:
Lidt er Beundring i Liv og i Død;
Kjærligheds Kys og et levende Minde
Er, hvad dem huger i Lyst og i Nød:
Derfor langt stoltere Helte Man finder;
Men aldrig Helte i Nord,
Om de fra Hellas til lishavet foer,
Fandt saa høimodige, kjærlige Kvinder!