Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HENRIK STEFFENS

Samtidig med Grundtvigs Stykke fremkom der en kort, alvorligIndsigelse i Dagen af F. C. Sibbern.