Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV I SORGEN OVER KONG VALDEMAR OG HANS MÆND

DEN Begejstring, hvormed Grundtvig hilste Ingemanns førstehistoriske Digt, Valdemar den Store og hans Mænd, blev ikke deltaf Samtidens bestaltede Kunstdommere. I Nyt Aftenblad Nr.42-44, den 16., 23. og 30. Oktober 1824, skrev den danske AristarkChr. Molbech uden Navn en meget nedsættende Anmeldelse derafmed Titel: Bidrag til en Bedømmelse af Hr. Lector Inge-manns episke Digt, Waldemar (Valdemar) den Store oghans Mænd.