Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV I SORGEN OVER KONG VALDEMAR OG HANS MÆND

Recensenten finder, »at Hr. I. ikke har givet os et episk Digt, efter den sædvanlige Betydning, hvori dette Konstord tages«, isærfordi der mangler Enhed i Handlingen. Derfor mangler Digtet, »ihvorledes det end i øvrigt er udført, den væsentlige Egenskab: enreen Konstform«. »Digteren har ikke underkastet Stoffets Mangfol-dighed den poetiske Grund-Idee, men ladet sig beherske af Materien, saaledes som han forefandt den i sine historiske Kilder«. »Den ikkehistoriske, men fuldkommen poetiske Tendents i [Oehlenschlägers]Helge giver - dette Digt en langt høiere Individualitet og Frihed, end Ingemanns Epos har«. »I Hr. Ingemanns Valdemar den Store - skildres Personer mere end Charakterer«.