Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV I SORGEN OVER KONG VALDEMAR OG HANS MÆND

Ogsaa Digtets ydre Form og Enkeltheder kritiseres skarpt, og derankes over den mislykket humoristisk-naive Tone i Fortællingen, der synes »opkommet ved udvortes Indvirkning og Efterligning« [nem-lig af Grundtvigs Stil i Oversættelsen af Saxo]. Blandt »trivielle Ud-tryk og Platheder« anføres: »Hr. Asbiørn glad i Skiægget leer«.