Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV I SORGEN OVER KONG VALDEMAR OG HANS MÆND

Denne Kritik fremkaldte det her meddelte Trøstebrev af Gien-gangeren, hvori Grundtvig med gennemført bred Ironi opgør For-skellen mellem den folkelig-historiske Retning hos ham og Ingemannog den klassisk-døde Æsthetik hos »Formskærerlauget«.