Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV I SORGEN OVER KONG VALDEMAR OG HANS MÆND

Hvad dog ei ligner meer et Sligt,
End Krøniken et Heltedigt!
»De lære først, hvad er en ret heroisk Sang,
»Før de vil giøre Vers, blandt Skjaldre have Rang!«1