Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV I SORGEN OVER KONG VALDEMAR OG HANS MÆND

De Fuskere kanskee vil sige,
At Epos er jo kun et Ord,
Et Ord om Daad i Folke-Krige,
Som Daaden giør, trods Døden, stor,
Og kraftelig kan overleve
Alt, hvad dets Recensenter skreve!
Ja, sandelig, det tør de mene,
Og han, Vandalen hist i Soer,
Som fra Parnas man burde stene,
I Skiæget leer, naar kun hans Ord,
Om Volmær og om Æsben Snare,
Om Vetheman og Ingefrid,
Med Kæmpe-Viserne kan vare,
Og høres end med Lyst, den Tid,
Naar man har glemt ei det alene,
Som pryder nu et Aftenblad,
Ei blot hver Tøddel i Athene,
Men al æsthetisk Tyggemad,
Hvormed, fra Aftenpost til Dagen,
Man stræbde at forfine Smagen!