Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV I SORGEN OVER KONG VALDEMAR OG HANS MÆND

Men er han gal, den Sorøe-Digter!
Veed han ei bedre Skjaldens Pligter
I de Aarhundreder fuldklare,
Da man er vant til bedre Vahre,
Saa selv, om i det Attende
Han saa var kommet drattende,
Han vilde fundet Lyset slukt,
Og maa da i det Nittende,
Forgiæves ikkun strittende,
Nødvendig finde Dørren lukt,
Ja, Dørren lukt paa Ærens Tempel,
For hver en Skjald, paa hvis Produkt,
Det være stygt, det være smukt,
Critiken ei har sat sit Stempel!