Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV I SORGEN OVER KONG VALDEMAR OG HANS MÆND

»- - Skiønt en heroisk Sang
Ey lider sligt; men jeg blandt Skialdre have Rang
Ey skiøtter om; - - «