Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV I SORGEN OVER KONG VALDEMAR OG HANS MÆND

Vist nok er det er smukt Talent
At kunne bringe Dødt til Live,
Men vorder det saa galt anvendt,
Da maa det vores Helsot blive;
Thi Karle, som den Vetheman,
Og Kvinder, som hans Hjertens-Kiære,
Til Trods for Smagen, er istand,
Til hvad det saa end skulde være!
Vel kan enhver ei giøre Sligt,
Saa til et saadant Helte-Digt
Og hører Konst, vil Mange sige,
Og nægtes kan det ei saa lige,
Men dog Critik i Dødens Porte
Maa raabe: det er af de Sorte;
Thi bliver Aand til meer end Skygge,
Da faaer Critiken en Ulykke,
Som vovede, paa egen Haand,
At sælge Hoved-Kiød for Aand,
Tog Aand for Skyggen af Forstanden,
Og kiendte aldrig nogen anden!