Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV I SORGEN OVER KONG VALDEMAR OG HANS MÆND

O, hvilket Stof for Epopeen,
Hvor selv Materien er Konst,
Hvor Alt kun lever i Ideen,
Saa Intet staaer især omsonst,
Hvor alle Helte er kun Toner
I Kampens skjulte Harmonie,
Kun Caracterer, ei Personer,
Som i Vandalens Rimerie;
Hvor vi, som ikke har den Nykke,
Naar vi engang er sovet hen,
At ville være meer end Skygge,
Eileve op, mengaaeigien,
Ei bryde frækt Naturens Baand,
Men vise klart, i Digtets Aand,
At Døden er den haarde Skæbne,
Mod hvilken man omsonst,
Selv med Critik og Konst,
Sig stræber at bevæbne!!