Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM GUDELIGE FORSAMLINGER

Hvorvidt nu denne Adfærd af Præsten og af Retten er lovlig, 367 maae de høiere Retter, for hvilke Sagen svæver, afgiøre, og jegvil undertrykke enhver Anmærkning, der herved paatrængersig, for ikke, maaskee, ved min Personlighed at skade den Sag, hvis Talsmand jeg er. Forvisset om, at det er vor landsfaderlige Regjerings Ønske at see det vanskelige Spørgsmaal omgudelige Forsamlinger upartisk drøftet, med Hensyn til detborgerlige Forhold, vil jeg her, som ærlig dansk Undersaat, bidrage min Skiærv dertil, og intet andet.