Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM GUDELIGE FORSAMLINGER

Men, vil man vel sige, er ikke dog Fanatisme noget Farligt og Grueligt, som den verdslige Øvrighed, uden Spørgsmaalom, hvad det kan nytte, maa paa det Alvorligste bestride ogstræbe at hemme!