Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kirke-Trøst

Derfor, jamrer eder ikke saa!
Dæmper, dæmper dog de høie Klager!
I en Fader har at stole paa,
Som gjør kun, gjør Alt, hvad Ham behager!
Skulde nu da for Hans egne Smaa
Ei den bedste Faders Hjerte slaae!