Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kirke-Trøst

O, I Kjære! I jo godt dog veed,
Hvad os trøste skal i al vor Kummer:
Skjøndt i Dødens matte, kolde Sved
Øiet brister, Tungen slet forstummer,
Hvisker Hjertet dog: var Jesus her,
Ei hun døde, som blev Herren kjær!