Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra KIRKENS GIENMÆLE

De nærmere Omstændigheder ved Skriftets Fremkomst er oplyst af C. J. Brandt i Dansk Kirketidende 1877 Nr. 44-45. Jfr. Holger Begtrup: Grundtvigs kirkelige Syn, Side 209-235.