Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

Der er et Land saa kosteligt
Alt under Nørre-Lide,
Kun eet, jeg veed, er Landet sligt
Paa Verdens Vesterside,
Det sært i Nord er tunget ud,
Og til en Tunge fiin af Gud
Det er vist og beskaaret.