Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

Men Fuglen sang dog og i Skov,
At Skioldet kom tilbage,
Og Amleth lod kun, som han sov,
Og Tingen fik en Hage,
Thi Amleth reisde sig paa Stand,
Og Skotten blev en fangen Mand,
Og maatte for ham skrifte.