Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

Ja, ei i Dag og ei i Gaar,
O, Dannemark, du Kiære!
Du fikst de underfulde Kaar,
Du skalst til Graven bære;
De stande fast paa Norners Skiold,
De klinge giennem hver en Old
I søde Vemods-Toner.