Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

Den Keiser sukked i sin Aand,
Han saae uvordne Dage,
Han saae sit Spir i Holgers Haand
Og maatte sig vel klage;
Hvad hialp det, om han Danmark vandt,
Naar Visen gik, og det var sandt:
»De Danske boe paa Havet«.*)