Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

Da reisde sig en Abbed fiin,
Man kaldte ham Hr. Vale,
Han mælde brat: o, Herre min!
Nu mig Forlov at tale!
Jeg veed en Munk saa fiin og from,
Han kan saa godt sin Christendom,
Og har saa snild en Tunge.