Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

Nu var han sig en Munk saa stor,
Og kunde Messer siunge,
Ja klart forkynde Herrens Ord
Med en omskaaren Tunge;
Som Torden det for Verden lød,
Men Honning fra hans Læbe flød
For Fattige i Aanden.