Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

Hvad vilst du her? gak! frist mig ei!
Gak bort til dine Glæder!
Hvad vilst du paa min øde Vei,
Du Mand i bløde Klæder!
Saa lød den Frommes haarde Ord;
Han vented Svig, ei Trøst paa Jord,
Han var saa syg i Sinde.