Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

O! leder ei i Romas Grav
Om Farver, som kun prale!
Kun naar I male vil med Rav,
I kan en Christus male;
Thi Støvets Glimmer er ei Glands,
Glands fattes kun af Aandens Sands
Og giennemgløder Støvet.