Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

Min Læbe er i Kirken stum,
Ubundet dog min Tunge,
Og Dagens Evangelium
Jeg vil for dig udsiunge,
Om Peder, Jacob og om Hans,
Som Herren saae i Himmelglands
Paa Kirke-Biergets Tinde.