Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HEIMDALL

Troer I ei, de er at finde?
End i Høst en Lund jeg veed,
Hvor saamangen blaa Kiærminde
Blomstrer end i Luun og Fred,
Saxo den Kiærminde-Have
Lukkede med Romer-Stave,
Nøglen dog har Danmark giemt.