Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL BERNHARD INGEMANN

Grundtvig greb da Pennen for at advare sin Ven mod at lade sig lokke bort fra sin himmelstræbende Drømmevej, der nok en Gang skulde klare sig gennem den kristne Tro. Og samtidig bad han ham sky Fristelsen til at give sin Sjæls ædle Stemninger til Pris for Døgnets Bifald ved dramatiske Arbejder, som han ikke var voksen. Nærmere Oplysning om Grundtvigs Forhold til Ingemann i disse Aar findes i Svend Grundvigs Indledning til Grundtvig og Ingemann (København 1882).