Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra INDLÆG I TYLVTESTRIDEN

Grundtvigs Modstandere tøvede ikke med at svare paa dette store Indlæg, og især vakte Poul Møllers vittige Parodi: »Forsøg til et Himmelbrev i Grundtvigs nye historiske Smag« overordentlig Opsigt. Det er næppe for meget sagt, at dette »Himmelbrev« har bidraget væsentlig til, at Grundtvig i den følgende Menneskealder kom til at staa som en sær og lattervækkende Person i de fleste dannede Københavneres Øjne. Himmelbrevet stod i Nyeste Skilderie for 19. December 1818, og næste Nummer af Skilderiet indeholdt »Nogle Spørgsmaale til Hans Velærværdighed Hr. Pastor N, F. S. Grundtvig i Anledning af hans i Skilderiet No. 99 og 100 Indrykkede: »om Tylvten til Vedkommende««, af A. G. Rudelbach, en af Tylvten, der siden skulde blive Grundtvigs Kampfælle i Kirkestriden.