Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra ROSKILDE-RIIM

Jesper Brochmand! faa som du
Var saa fromme udi Hu,
Luttrede i Liv og Lære,
Salvede med Herrens Aand;
Og du stod til Kirkens Ære
Ved den Fjerde Christjans Haand.
Bøgerne laa Bogen nær,
Boglig Konst du havde kiær,
Dig det var, som skulde fylde
Over Kirken første Hylde,
Du et Spaadomsvarsel gav,
Om at Tro og Videnskab
Skulde sig engang forene
Til af klare Marmelstene
Herrens Navn et Hus at bygge
Under Cherubimers Skygge,
Ja i Skygge, Ly og Læ
Af Kong Fredriks Palmetræ.
Derfor varst du Fredriks Ven,
Holgers2, som i Runer ramme
Fra Hellenien og Rom
Ledte efter Lægedom
For den halv udgangne Stamme;
Ja, hvad Holger kun omsonst
Prøvede med Kløgt og Konst
Frem at lokke, frem at liste: