Grundtvig, N. F. S. N. F. S. Grundtvigs udvalgte Skrifter

RETTELSER OG TILFØJELSER.

Side 54, Note1. Den fuldstændige Titel paa Bogen er: »Beskrivelse over Landsbyen Bøgelund. - For Almuen og Almuevenner. - En Oversættelse af Johann Ferdinand Schlez's Geschichte des Dörfleins Traubenheim, omarbejdet og lokaliseret af Lauritz Hasse, Mag. Philos.Provst og Sognepræst i Fridericia« (1803). En Oversigt over Indholdeter meddelt i »Tidsskrift udgivet af Holger Begtrup«, 1905, Side 55-62.

Side 184, Note3. Læs: da de var forvandlede til Svin.

Side 199, Note2. »Grundstykket«, læs: Grundtrykket.

Side 241. Ifølge Kr. Arentzens Baggesen og Oehlenschläger III, Side 35* vardet Skuespiller S. Heger, der havde ønsket, »at Publikum maatte vordesat istand til at kunne bedømme Vennen Oehlenschlägers Nordiske Digte ved Hjælp af Edda, og derfor havde foreslaaet Nyerup at virkederfor«.