Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra N. F. S. Grundtvigs udvalgte Skrifter

Side 54, Note1. Den fuldstændige Titel paa Bogen er: »Beskrivelse over Landsbyen Bøgelund. - For Almuen og Almuevenner. - En Oversættelse af Johann Ferdinand Schlez's Geschichte des Dörfleins Traubenheim, omarbejdet og lokaliseret af Lauritz Hasse, Mag. Philos.Provst og Sognepræst i Fridericia« (1803). En Oversigt over Indholdeter meddelt i »Tidsskrift udgivet af Holger Begtrup«, 1905, Side 55-62.